Poškodené trolejové vedenie v úseku Bratislava hl.st. - odb. Vinohrady

18.6.2004 13:47

Poškodené trolejové vedenie v úseku Bratislava hl.st. - odb. Vinohrady

Bratislava - Na odbočke Vinohrady nákladný vlak č. 67803 poškodil trolejové vedenie. V úseku Bratislava hl.st. - odb. Vinohrady bola v čase od 16:20 hod. do 20:50 hod. vylúčená I. traťová koľaj. V tomoto úseku bola vylúčená z prevádzky aj druhá traťová koľaj v čase od 16:20 hod. do 21:55 hod.

Doprava bola zabezpečená odklonom cez žst. Bratislava Vajnory - Bratislava Východ - Bratislava Rača. Zmeškané vlaky: R 606 - 38 min., R 600 - 34 min., R 723 - 60 min., R 720 - 58 min., R 703 - 61 min., R 602 - 36 min., R 725 - 43 min., IC 403 - 61 min., Os 3004 - 45 min., Os 3007 - 28 min., Os 3038 - 28 min., Os 3009 - 40 min., Os 3039 - 20 min., R 1831 - 16 min., R 336 - 35 min. a Os 5119 nabral 33 minút. -mt-