Revitalizácia železničných staníc ČD

17.6.2004 20:44Zdroj: ČD, a.s.

Revitalizácia železničných staníc ČD

České dráhy, a.s. predstavujú projekty revitalizácie významných železničných staníc ako sú napríklad Praha hlavní nádraží. Ich cieľom je zlepšiť prostredie na staniciach a vytvoriť z nich obchodné a kultúrne centrá. Prvým príkladom subjektu realizujúceho svoje aktivity na majetku ČD, a.s. je spoločnosť Grandi Stazioni, vďaka ktorej začala v decembri roku 2003 revitalizácia staníc Praha hl.n., Karlovy Vary horní nádraží a Mariánské Lázně. Odbor majetkového podnikania ČD, a.s. intenzívne pripravuje tiež realizáciu ďalších projektov s cieľom revitalizovať ďalšie železničné staničné objekty čo najskôr. -rp-