Aktuality z RD Vrútky

9.6.2004 8:57

Aktuality z RD Vrútky

Vrútky - 475.096 Šlachtičná je v RD Vrútky na tlakovej skúške a robia sa na nej drobné opravy. 811.003, 811.009 je v RD Vrútky na malej oprave. T 419.0508 USS Košice ide do opravy do CMKS Česká Třebová, lebo pri posune došlo k stretu s ďalším vozidlom. Rušeň má poškodenú pravú stranu kabíny rušňovodiča a trochu bok od kabíny po koniec rušňa. -mb-

Súvisiace odkazy