Kapsch CarrierCom AG modernizuje železnice v Českej republike

4.6.2004 17:14

Kapsch CarrierCom AG modernizuje železnice v Českej republike

BRATISLAVA/VIEDEŇ - Spoločnosť Kapsch sa mohla presadiť proti medzinárodnej konkurencii systémom digitálneho rádiového spojenia s vlakom. V dodávke systému digitálneho rádiového spojenia s vlakom pre České dráhy získala spoločnosť Kapsch CarrierCom počas niekoľkých mesiacov obnovenie veľkej objednávky v oblasti strednej Európy.

Podnik vybaví České dráhy v medzinárodnom železničnom koridore od česko-nemeckých hraníc cez Prahu do Kolína moderným systémom digitálneho rádiového spojenia s vlakom „GSM-R“ v hodnote okolo 8 miliónov eur. Systém GSM-R bude okrem Španielska a Francúzska nasadený takisto v Nemecku a na Slovensku. Systém pre České dráhy dodaný spoločnosťou Kapsch CarrierCom tým prispeje k jednotnému medzištátnemu systému digitálneho rádiového spojenia s vlakom v strednej Európe.
Objednávka Českých dráh u spoločnosti Kapsch zahŕňa dodávku, montáž a sprevádzkovanie systému GSM-R v medzinárodnom koridore IV od česko-nemeckých hraníc cez Prahu do Kolína. Digitálna technológia rádiového spojenia s vlakom predstavuje európsku platformu pre prenos reči a dát na železniciach a tiež pre zavedenie nového elektronického zabezpečovacieho systému ETCS (European Train Control System). Systém GSM-R bol špecifikovaný v rámci projektu EU MORANE, na ktorom sa spoločnosť Kapsch významne podieľala.
Jednotný európsky systém – efektívne riadenie dopravy a výrazné zvýšenie komfortu.
Vďaka tejto modernizácii českých železníc dôjde k prepojeniu medzi technikou pre zabezpečenie železničných tratí a oznamovacou technikou, pretože systém GSM-R slúži ako prostriedok na predávanie dát týkajúcich sa zabezpečenia. Systém realizovaný spoločnosťou Kapsch umožňuje nielen komunikáciu medzi strojvodcom a výpravcom, ale naviac tiež jednoduché, moderné a zreteľne efektívnejšie riadenie dopravy než doposiaľ. „Pre cestujúcich vlakom predstavuje tento nový systém naviac možnosť dodatočných služieb poskytovaných Českými dráhami a tým výrazné zvýšenie cestovného komfortu“, uviedol Ing. Horst Kaufmann, riaditeľ odbytu Railway Infrastructure Kapsch CarrierCom AG. -rp-