1. zmena v platnom cestovnom poriadku ŽSR

11.3.2004 12:35Zdroj: ŽSR

1. zmena v platnom cestovnom poriadku ŽSR

Bratislava (26. február 2004) V cestovnom poriadku Železníc Slovenskej republiky dochádza od 29. februára 2004 k zmene. Ide o prvú zmenu v cestovnom poriadku vlakov vnútroštátnej dopravy platnom pre obdobie 14.12.2003 - 11.12.2004, ktorý minulý rok po prvýkrát vydali Železnice Slovenskej republiky ako manažér infraštruktúry.

Dôvodom, pre ktorý dochádza k zmene, sú požiadavky súčasných dvoch dopravcov Železničnej spoločnosti, a. s., a Bratislavskej regionálnej koľajovej spoločnosti, a. s. Ide najmä o zmeny ako minútové posuny vlakov, zastavovanie niektorých vlakov na zástavkách, na ktorých doteraz vlaky nezastavovali, kalendárneho obmedzenia a pod.

Pri vlakoch Železničnej spoločnosti ide najmä o tieto zmeny:

 • Vlaky Os 6110 a Os 6111 budú na trati Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica zrušené.
 • Vlak Os 2635 bude na trati Kúty - Jablonica zrušený.
 • Vlak Os 5911 bude zo Štúrova do Levíc vedený v pracovné dni až o 17.22 hod., čím bude cestujúcim umožnený prestup od vlaku R 873. Na úkor tejto zmeny nebude v pracovné dni v Štúrove možnosť prestupu od vlaku Os 5906 na vlak R 234, avšak tento prestup na vlak R 234 bude možný iba v nedeľu.
 • Vlak Os 6116 z Banskej Štiavnice do Hronskej Dúbravy bude pokračovať až do Zvolena.
 • Vlak Os 4327 z Bratislavy - Nového Mesta do Komárna bude vedený už zo ŽST Bratislava hlavná stanica (s odchodom o 16.08 hod).
 • Na trati Kúty - Holíč nad Moravou bude zavedený v pracovné dni nový vlak Os 2422 (Kúty odch. o 18.18 hod., Holíč nad Moravou prích. o 18.39 hod.) a rovnako späť nový vlak Os 2633 (Holíč nad Moravou odch. o 18.52 hod., Kúty prích o 19.13 hod.).
 • Na trati Myjava - Nové Mesto nad Váhom bude zavedený v sobotu nový vlak Os 3137 (Myjava odch. o 21.30 hod., Nové Mesto nad Váhom prích o 22.18 hod.).
 • Na trati Rajec - Žilina bude zavedený v sobotu a v dni pracovného pokoja nový vlak Os 3823 (Rajec odch. o 7.50 hod., Žilina prích o 8.25 hod.).


Pri vlakoch Bratislavskej regionálnej koľajovej spoločnosti (BRKS) ide o tieto zmeny:

 • Osobné vlaky 2200, 2205, 2206, 2207, 2208 (na trati Zohor - Rohožník) budú zrušené.
 • Vlak Os 2307 na trati Zohor - Bratislava hl.st. bude zrušený.
 • Vlak Os 2209 (na trati Zohor - Rohožník) bude vedený o 15 minút skôr.
 • Vlak Os 2210 (na trati Rohožník - Zohor) bude vedený o 50 minút skôr.
 • Vlak Os 2211 (na trati Zohor - Rohožník) bude vedený o 17 minút neskôr ako je uvedené v cestovnom poriadku ŽSR.

Vzhľadom na to, že BRKS, a. s., predložila zmeny až po uzávierke tlače zmien, tieto sa do cestovného poriadku ŽSR po 1. zmene nedostali, k 29. februáru 2004 však nadobudnú platnosť. Cestujúci budú o obsahu tejto zmeny informovaní výveskami vo vlakoch a na železničných staniciach.

V súvislosti s realizovanou zmenou v cestovnom poriadku pripravuje Železničná spoločnosť dotlač oblastných cestovných poriadkov pre západné Slovensko v počte 1.800 kusov, pre stredné Slovensko v počte 1.000 kusov, pre východné Slovensko 1.400 kusov. Jeho cena je stanovená na 20 Sk, pričom predaj bude zabezpečovať taktiež Železničná spoločnosť na vybraných 11 železničných staniciach (Bratislava hlavná stanica, Nitra, Trenčín, Žilina, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Zvolen, Poprad - Tatry, Košice, Prešov a Humenné). Zároveň bude dostupný aj na internete a na informačných tabuliach vo všetkých železničných staniciach na Slovensku.

Cestujúci, ktorí majú zakúpené cestovné poriadky platné pre obdobie 14.12.2003 - 11.12.2004, obdržia 1. zmenu cestovného poriadku ŽSR 2003/2004 na predajných miestach cestovných poriadkov bezplatne po predložení príslušného kupónu.


***
Železnice Slovenskej republiky vydávajú cestovný poriadok ako manažér infraštruktúry koordinujúci pohyb na železničnej dopravnej ceste. V súčasnej dobe osobnú dopravu na tratiach ŽSR zabezpečujú dve spoločnosti: Železničná spoločnosť, a. s. a Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a. s. Doteraz bolo vydaných celkom 18 licencií na osobnú aj nákladnú prepravu, z ktorých je 10 zazmluvnených.

K liberalizácii prístupu na dopravnú cestu došlo 1.1.2002. Od 1.5.2004, teda dňom vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie sa odporúčania EÚ stanú pre nás záväznými. Pre zahraničných prepravcov, ktorí budú chcieť vstúpiť na trate ŽSR, to bude znamenať to, že nebudú musieť získať licenciu, ale k prístupu na železničnú dopravnú cestu im bude postačovať len zmluva so ŽSR.