Dopravné správy

ČD otevřely další cyklopůjčovnu

České dráhy dnes slavnostně otevřely se začátkem turistické sezóny, za finanční podpory města, novou cyklopůjčovnu ve Světlé nad Sázavou. Dopravce tak po Telči a Novém Městě na Moravě rozšiřuje svoji nabídku pro své cestující a cykloturisty. Přináší i další novinku, od 1. dubna, kdy se otevřou i další dvě půjčovny na Vysočině, budou otevřeny celoročně. Příjemnou zprávou je, že s vypůjčeným kolem lze nově cestovat po všech tratích na Vysočině až po Veselí nad Lužnicí a do Znojma bez poplatku za bicykl. V každé půjčovně je k dispozici po pěti kolech, které lze podle potřeby přemisťovat. Cyklisté mohou díky této službě poznat malebnou krajinu Vysočiny, aniž by se museli starat o mnohdy komplikovanou přepravu kola autem.

Podrobnosti naleznete v příloze.

Kladení silničního nadjezdu vlaky nezastavilo

Obří jeřáby (...) usadily v rámci třetí etapy výstavby více než stotunovou mostovku na rychlostní silnici R6 mezi Novým Sedlem a Sokolovem. První auta na mostě na čtyřproudé silnici přes řeku Ohři projedou 3. dubna.

Celou zprávu najdete na této stránce.

Privatizace PKP Cargo nemá záchranný charakter

Polskou železnici čeká letos vlna privatizací. Stěžejní transakcí má být prodej balíčku padesáti procent a jedné akcie nákladního železničního dopravce PKP Cargo. Zájemci mohou podávat nabídky do 12. května. Polská média odhadují cenu společnosti na 12,5 miliardy českých korun, odborníci odhad ceny zvyšují až na osmnáct miliard.

Celou zprávu najdete na této stránce.

ČD Cargo se pokusí koupit PKP Cargo

Český železniční nákladní dopravce ČD Cargo se bude ucházet o polskou státní firmu ze stejného oboru PKP Cargo. Soutěž o těsně nadpoloviční podíl v PKP Cargo vypsaly mateřské polské dráhy PKP minulý týden, čas na podání předběžné nabídky je do 12. května. Poté PKP vybere ze zájemců ty, kteří budou moci provést hloubkovou prověrku situace dceřiné firmy.

Celou zprávu najdete na této stránce.

Liberec si bude stavět vlastní tramvaje

Vlastní nízkopodlažní tramvaje začnou montovat v Libereckém Dopravním podniku. Nové vozy budou vznikat ve spolupráci s firmou Pragoimex. Tato společnost vzešla z vypsaného výběrového řízení. Do podzimu vyjede první prototyp zcela nové tramvaje.

Celou zprávu najdete na této stránce.

Jak se jezdí vlakem v Pákistánu

V šíleně vlezlé zimě jsme si v Quettě koupili lístek na vlak do Multanu a radovali se, že se vyhneme všem dalším nebezpečím tohoto divokého města a opustíme ho asi jako jedni z mála cizinců bez asistence policie. Zastavili jsme se ještě v čekárně pro business class, kde jsme se rozloučili s punjábci, trochu se ohřáli u plynového ohřívače a vydali se najít náš vlak. Venku byla pořád hrozná zima a tak jsem se nemohl dočkat vyhřátého kupé. Já naivka! Netušil jsem, že dnešní strasti zdaleka nekončí.

Celý minicestopis najdete na této stránce.

Inteligentní tramvajové zastávky v Praze

Nejistota při čekání na tramvaj, která už měl být podle jízdního řádu ve stanici, ale ona nikde, se v Praze stane na dalších zastávkách minulostí. Dopravní podnik chce v rámci oprav tramvajových tratí vybavit šest zastávek digitálním informačním systémem. Ten ukáže přesný příjezd tramvaje či její zpoždění.

Celou zprávu najdete na této stránce.

SŽDC chce omezit železniční síť

Stát­ní or­ga­ni­za­ce Sprá­va že­lez­nič­ní do­prav­ní ces­ty (SŽDC) mu­sí šet­řit, kvů­li sni­žo­vá­ní ná­kla­dů na pro­vo­zo­vá­ní drah hod­lá mi­mo ji­né ome­zit i roz­sah že­lez­nič­ní sí­tě v Čes­ké re­pub­li­ce. Cel­kem by se to­to opa­tře­ní moh­lo tý­kat až 27 tra­tí, ne­bo je­jich úse­ků. Za­sta­ve­ní dráž­ní do­pra­vy (§38 zá­ko­na 266/1994 Sb.) je po­dle SŽDC jed­nou z cest, jak sní­žit ná­kla­dy na pro­vo­zo­vá­ní drah.

Celou zprávu najdete na této stránce.

Zpronevěra při budování čínské VRT

Při výstavbě vysokorychlostní železnice v Číně se zpronevěřilo 13 miliard korun. Uvádí to Národní kontrolní úřad, který prověřoval vynakládání prostředků při budování tratě z Pekingu do Šanghaje. Kvůli korupci už přišel o místo ministr železnic, kterého teď vyšetřují. Čína má v současnosti nejdelší síť vysokorychlostních železnic na světě dosahující 8 a půl tisíce kilometrů.

Celou zprávu najdete na této stránce.

Ministr Kalousek k benefitům

Re­for­ma pří­mých da­ní a od­vo­dů, tak jak jste ji před­sta­vil v pá­tek 18. břez­na na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci, je de­fi­ni­tiv­ní, ne­bo ješ­tě mů­že do­znat změn?
"Je to ná­vrh, kte­rý před­klá­dám do po­li­tic­ké dis­ku­se. Sa­mo­zřej­mě oče­ká­vám vel­mi váš­ni­vá jed­ná­ní o vý­ši ně­kte­rých pa­ra­met­rů, pro­to jsem ta­ké do pre­zen­ta­ce u jed­no­ho pa­ra­met­ru na­psal otaz­ník. Jsem po­cho­pi­tel­ně při­pra­ven k do­ho­dám a ke kom­pro­mi­sům, ale o pa­ra­met­rech, ni­ko­liv o sys­té­mu."

Celý rozhovor najdete na této stránce.

 

Hradecké trolejbusy s individuálním otvíráním

S příjezdem nových trolejbusů čekají cestující v královéhradecké městské dopravě od dubna i další novinky. Vrátí se třeba systém, kdy si dveře pro nastupování i vystupování do trolejbusu musí lidé otevřít sami tlačítkem. Dopravní podnik chystá také opravu informačních tabulí.

Celou zprávu najdete na této stránce.

S dopravní superkoncepcí nesouhlasí ani Praha

Praha nesouhlasí se zněním koncepce rozvoje dopravní infrastruktury do roku 2025, kterou navrhuje ministerstvo dopravy (MD). Materiál už dříve odmítla rada města, dnes jej za nepřijatelný označilo také pražské zastupitelstvo. Podle Prahy koncepce ohrožuje rozvoj klíčové silniční infrastruktury, především nedokončených částí Pražského okruhu.

Celou zprávu najdete na této stránce.

Opravuje se povodní poničená trať

Stavbaři už zahájili obnovu železnice, kterou na Děčínsku poničila loňská povodeň. Ta nejvíce poškodila trať mezi Českou Kamenicí a Jedlovou. Čtyři stavební firmy tam musí opravit drážní těleso a položit nové koleje. Čekají je i další rozsáhlé práce.

Celou zprávu najdete na této stránce.

Vlaky mezi V.Mýtem a Litomyšlí pojedou, ale ne všechny

Na železniční trati z Chocně v úseku mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí zůstane dále zachována osobní vlaková doprava. Shodli se na tom starostové obou měst a dalších obcí na trase vlaku se zástupci Pardubického kraje, který z ekonomických důvodů uvažoval u zrušení vlaků. Některé spoje však nahradí autobusy. 

Celou zprávu najdete na této stránce.

TOOŽ vyhandlovala vilu za most

Spoločnosť Technická obnova a ochrana železníc, a.s. mala podľa vedúceho služobného úradu v rezorte dopravy Petra Macha kúpiť vilu v lukratívnej časti Žiliny napriek tomu, že bola v strate a nemala dostatok zdrojov, čím vznikla štátu škoda minimálne 250 tis. eur.

Celú správu nájdete na tejto stránke.

Jeďte levněji na Tržnici Zahrady Čech v Litoměřicích!

České dráhy jsou oficiálním dopravcem výstavy Tržnice Zahrady Čech, která se koná v Litoměřicích od 6. do 10. dubna 2011. Každý, kdo se na tradiční výstavu pro zahrádkáře, kutily a chalupáře vydá vlakem, může využít nabídky cenově výhodných zpátečních jízdenek Českých drah VLAK+. Cesta na výstavu a zpět tak přijde např. z Prahy na 113 korun, z Pardubic na 189 korun. Jedinou podmínkou pro uznání slevy je nechat si jízdenku na výstavišti označit oficiálním razítkem. Předprodej těchto jízdenek začne 28. března.

Podrobnosti včetně dalších příkladů jízdného naleznete v přiložené tiskové zprávě.

„Režijky“ jsou velmi citlivým problémem

V pátek 18. března 2011 sdělil ministr financí Ing. M.Kalousek na tiskové konferenci základní rysy připravované novelizace zákona o dani z příjmu. Výslovně uvedl, že navrhuje zrušit osvobození od daně z příjmu pro zaměstnanecké jízdné ve veřejné dopravě, tedy jinými slovy zdanit „režijky“.

Celé vyjádření předsedy Odborového sdružení železničářů najdete na této stránce.

Jízda starší soupravou by mohla být levnější

Nový ombudsman Českých drah Petr Fejk si po třech týdnech v úřadu připravuje návrhy na některé změny, které by podle něj měl přepravní gigant nabídnout svým zákazníkům. Navíc se snaží zabývat i některými stížnostmi cestujících. Po zveřejnění Fejkova angažmá se údajně jejich počet zvedl, nyní jich chodí mezi deseti až dvaceti denně. Vyřídit stížnost TÝDNE.CZ na špinavý záchod v jedné ze souprav trvalo Českým drahám týden.

Celou zprávu najdete na této stránce.

Znojmo - Popelka železničního spojení

Jako by se v dopravě zastavil ve Znojmě čas. Zatímco všude jinde vládne snaha o rychlost, ve městě nad Dyjí je to skoro opačně. Do Prahy rychlíky ani spěšné vlaky nejezdí. Kdo se chce vydat po železnici do hlavního města, čeká jej dobrodružný výlet, podobný jako za doby, kdy koleje ovládala pára. Dokonce ani do pouze šedesát kilometrů vzdáleného Brna není cesta železnicí o mnoho lepší. Přestupovat se musí třikrát!

Celou zprávu najdete na této stránce.

Prechod na letný čas sa dotkne 7 nočných vlakov

Od nedele 27. marca sa mení stredoeurópsky čas (SEČ) na letný čas. Zo soboty 26. marca na nedeľu 27. marca 2011 sa posunú hodiny z 2.00 SEČ na 3.00 letného času. Prechod na letný čas sa na Slovensku dotkne 7 nočných vlakov, ktoré budú do jednotlivých železničných staníc prichádzať zmeškané do 60 minút.

Celú správu nájdete na tejto stránke.