ZSSK Cargo opraví vozidlá ZSSK

14.10.2010 17:00Zdroj: Webnoviny.sk

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. a Železničná spoločnosť Cargo, a.s. uzatvorili ďalšiu čiastkovú zmluvu o vykonaní periodických opráv 75 dráhových vozidiel za 1,74 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Periodické opravy sú súčasťou trojročnej rámcovej dohody partnerských železničných prepravcov.

Celú správu nájdete na tejto stránke.