Racionalizace trati Svitavy - Žďárec u Skutče dokončena

12.12.2010 19:00Zdroj: Silnice-železnice.cz

Nové zabezpečení trati realizovala společnost AŽD Praha ve spolupráci se společnostmi Starmon, Chládek a Tintěra a JICOM. Investorem projektu byla státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Předmětem stavby, která začala v říjnu 2008, bylo zřízení dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení staničního, traťového a přejezdového z jednotného obslužného pracoviště v železniční stanici Svitavy. Plnohodnotné náhradní pracoviště bylo zřízeno také v železniční stanici Žďárec u Skutče, včetně graficko-technologické nadstavby a diagnostiky zabezpečovacích zařízení.

Celou zprávu najdete na této stránce.