Mesto Bratislava predložilo na posudzovanie EIA zámer električkovej trate Pribinova - Košická

2.7.2022 22:00Zdroj: iMHD

Koncom júna predložil magistrát hlavného mesta SR Bratislava na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) zámer výstavby novej električkovej trate Pribinova - Košická. Zámer pre magistrát vypracovala spoločnosť Reming Consult. K predloženému zámeru môže verejnosť doručiť stanovisko do 21 dní od jeho zverejnenia na adresu Okresného úradu Bratislava.

Celú správu nájdete na tomto odkaze.