Trať mezi Č.Třebovou a Přerovem bude řízena dálkově

13.12.2011 19:00Zdroj: SŽDC - tiskové sdělení

Oficiálně zahájena dnes byla realizace stavby, která řeší systém dálkového řízení dopravy a ovládání technologických zařízení v traťovém úseku Přerov (mimo) – Česká Třebová (mimo) včetně vazeb na stávající zabezpečovací a informační systémy. Vlastní řídící dispečerské centrum pro tento řízený úsek bude umístěno do nové budovy Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) v Přerově. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Celou tiskovou zprávu najdete na této stránce.