Podívejte se na změny tarifu ČD!

16.11.2011 11:00Zdroj: České dráhy, a.s. - tiskové sdělení

Již jsme Vás informovali o připravovaném zvýšení cen jízdních dokladů na vlaky ČD v souvislosti se zvýšením daně z přidané hodnoty. České dráhy jsou nuceny zohlednit loňské zvýšení DPH o 1 a letošní o 4 %. Celkově tedy jízdenky průměrně podraží o 5 %. K úpravám cen dojde od 11. prosince. Prostředky vybrané na DPH nejsou příjmem Českých drah, dopravce je v plné výši odevzdává státu.

Od 11. prosince však dochází i ke změnám, které, jak věříme, zákazníci přivítají. ČD budou odškodňovat nově také cestující ve vnitrostátní přepravě v případě zpoždění vlaku v souladu s evropskými pravidly (i přesto, že vnitrostátní právo ČR tuto povinnost nestanoví). Dochází ke snížení ceny místenek na 35 korun (vyjma vlaků SC) a dopravce nabídne novou „startovací“ In-kartu IN 25 START za 150 korun na 3 měsíce opravňující ke slevě 25 %.

V přiložené tiskové zprávě najdete základní přehled úprav.