Elektrifikácie železničných tratí v okolí Košíc

30.7.2021 10:00Zdroj: iMHD

Železnice Slovenskej republiky v najbližšom čase elektrifikujú dve železničné trate v okolí Košíc. Aký však bude reálny prínos týchto investícií a prečo sa ŽSR rozhodli práve pre tieto úseky?

Železnice Slovenskej republiky pracovali v uplynulých rokoch na niekoľkých investičných akciách, tri z nich sa priamo týkajú východného Slovenska, z toho dve sú zamerané najmä na elektrifikáciu doteraz neelektrifikovaných úsekov. Jedná sa konkrétne o projekty "Elektrifikácia trate Haniska – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto", "Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné" a "Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov", z ktorých práve prvý menovaný je v súčasnosti najďalej. V posledný júnový deň bola totiž podpísaná zmluva na výstavbu s úspešným uchádzačom, ktorý vzišiel z verejného obstarávania. Samotný projekt elektrifikácie ale sprevádza nemálo otáznikov ohľadom dôvodov výberu tohto úseku či finančnou alebo ekonomickou návratnosťou projektu.

Celú správu nájdete na tomto odkaze.