Zníženie cien vybraných lístkov MHD Nitra počas ETM

15.9.2020 13:00Zdroj: iMHD.sk

Počas Európskeho týždňa mobility (ETM), ktorý sa každoročne koná v termíne od 16. do 22. septembra, bude cena niektorých cestovných lístkov v MHD Nitra dočasne znížená. Cieľom tejto ponuky je motivovať nepravidelných alebo celkom nových cestujúcich k výskušaniu verejnej dopravy, a tým zváženiu jej častejšieho využívania. Uvedená aktivita korešponduje s cieľmi ETM, ktoré smerujú k obmedzovaniu používania individuálnej automobilovej dopravy v prospech ekologickejších foriem prepravy, medzi ktoré MHD nepochybne patrí.

Celú správu nájdete na tejto stránke.