Výluky na sieti ŽSR na 27. týždeň

29.6.2020 21:00Zdroj: ŽSR - tlačová správa

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) realizujú v dňoch 1. a 2.7.2020 v čase od 7.55-10.05 hod. výlukové práce v úseku Fiľakovo – Prša. Výluka je realizovaná za účelom zvárania. Vylúči sa zo závislosti PZZ v km 147,108 (SP0495) a 149,050 (SP0496). Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR v spolupráci s externým dodávateľom. Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

Celú správu nájdete na tejto stránke.