Výluka regionálnych autobusov v Modre

29.6.2020 9:00Zdroj: iMHD.sk

Od 1. júla 2020 budú z dôvodu čiastočnej uzávery Dukelskej ul. premávať spoje v Modre v smere z Bratislavy po náhradnej trase cez Štúrovu ulicu. S obmedzením príde aj k dočasnému zrušeniu zastávky Modra, Štefánikova, ktorú nahradí zastávka Modra, Šúrska ul. Rovnako príde aj k dočasnému zrušeniu zastávky Modra, obchodný dom, ktorú nahradí zastávka Modra, kaplnka.

Celú správu nájdete na tejto stránke.