Dopravný podnik Bratislava ušetrí na strážnej službe

22.5.2020 17:00Zdroj: iMHD.sk

Dopravný podnik Bratislava (DPB) uzatvoril v týchto dňoch zmluvu na poskytovanie bezpečnostnej strážnej služby vo svojich štyroch vozovniach a v sídle na Olejkárskej ulici. Novým poskytovateľom týchto služieb bude firma Detektívna informačná služba, s.r.o. zo Žiliny, ktorá nahradí doterajšiu SBS Bonul vykonávajúcu stráženie objektov DPB od roku 2012 (predĺžené v rokoch 2016 a 2019).

Celú správu nájdete na tejto stránke.