Omezení dálkové dopravy ČD v souvislosti se šířením koronaviru

18.3.2020 19:00Zdroj: České dráhy - tisková informace

Vzhledem k výrazně nižšímu počtu cestujících v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v České republice ČD od 20. března omezí provoz vybraných dálkových linek objednávaných Ministerstvem dopravy ČR. Omezení se dotkne zejména expresního segmentu, který je zajišťován v souběhu s jinými dálkovými linkami. Jízdní řády vlaků budou upravené tak, aby odpovídaly reálné poptávce cestujících, zároveň ale tak, aby zabezpečovaly dostatečnou přepravní kapacitu v minimálně dvouhodinovém intervalu. Do 28. března jsou dočasně zrušené také komerční spoje SC Pendolino a povinně místenkové IC mezi Prahou a Ostravskem a až do odvolání je zastavena veškerá mezistátní osobní železniční doprava do všech sousedních států. Na základě požadavku některých krajských úřadů bude také upraven rozsah vybraných regionálních linek.

Podrobné informace naleznete na tomto odkazu, který průběžně aktualizujeme: http://www.ceskedrahy.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/-30997/
Sledujte, prosím, také krátké aktuality na www.twitter.ceskedrahy_