Dopravný podnik mesta Prešov kupuje ďalších 10 trolejbusov

14.2.2020 17:00Zdroj: iMHD.sk

Vo štvrtok 13. februára 2020 bola v Centrálnom registri zmlúv zverejnená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorej účelom je spolufinancovanie projektu DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove - II. etapa. Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD. 

Celú správu nájdete na tejto stránke.