Předběžná tržní konzultace k projektu nové železniční trati Drážďany – Praha

16.1.2020 19:00Zdroj: Správa železnic, s.o. - tisková zpráva

Ve středu 15. ledna 2020 se v Praze uskutečnila předběžná tržní konzultace zaměřená na seznámení potenciálních dodavatelů se způsobem zadávání veřejných zakázek, které budou Správa železnic a DB Netz AG realizovat v rámci společné přípravy přeshraničního Krušnohorského tunelu.

Podrobnosti najdete v přiložené TZ.