SŽDC rozšířila na svém webu informace o aktuálním provozu vlaků

14.12.2019 7:00Zdroj: SŽDC - tisková zpráva

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) spustila aplikaci Virtuální tabule manažera infrastruktury, zkráceně VITAMIN, která byla zrealizovaná v rámci projektu Zavedení inteligentního informačního systému pro cestující. Aplikace je k dispozici na titulní straně webu SŽDC pod názvem Infotabule.

Tiskovou zprávu v celém znění naleznete v příloze.