ŽSR otvorili záchytné parkovisko v Pezinku

12.12.2019 21:00Zdroj: ŽSR - tlačová správa

Generálny riaditeľ ŽSR Igor Polák spolu s ministrom dopravy a výstavby Árpádom Érsekom, primátorom mesta Pezinok Igorom Hianikom a Miroslavom Potočom, generálnym riaditeľom Skanska SK odovzdali do užívania záchytné parkovisko pre osobné motorové vozidlá. Cieľom je dosiahnutie zvýšenia prepravy cestujúcej verejnosti prostredníctvom železničnej osobnej dopravy a tým prispieť k odľahčeniu cestnej siete prepravovaných osôb do Bratislavy. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť Skanska SK. Náklady na stavbu parkoviska sa spolu s vyvolanými investíciami na cestnej infraštruktúre vyšplhali na 2,5 mil. eur bez DPH.

Celú správu nájdete na tejto stránke.