Trať ŽSR 190 Košice – Čierna nad Tisou

3.12.2019 21:00Zdroj: Vo vlaku - Okno do sveta železníc

Železničná trať Košice – Slovenské Nové Mesto (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 190) je elektrifikovaná dvojkoľajná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Košice a hraničný prechod Čierna nad Tisou. Je súčasťou V. koridoru a patrí medzi dôležité trate.

Celú správu nájdete na tejto stránke.