ŽSR zrušili tender na súčasti novej rovnošaty zamestnancov

10.11.2019 17:00Zdroj: SME.sk

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zrušili verejnú súťaž na dodávku súčastí novej rovnošaty pre zamestnancov na tri roky za 3,3 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Zdôvodnili to potrebou rozdeliť zákazku na časti, spresniť a doplniť technické požiadavky, aby boli zrejmé a jasné všetky podmienky a okolnosti dôležité na vypracovanie ponúk a na plnenie zmluvy.

Celú správu nájdete na tejto stránke.