Soud zamítl další žalobu Grandi Stazioni proti ČD, SŽDC a ČR

13.8.2019 15:00Zdroj: České dráhy - tisková informace

Rádi bychom vás informovali o tom, že Obvodní soud pro Prahu 1 dnes zamítl další žalobu, kterou společnost Grandi Stazioni podala proti ČD, SŽDC a České republice.

Žalobou se GS domáhala zaplacení více než 1,25 mld. Kč jako náhrady škody z titulu tzv. předsmluvní odpovědnosti. Škoda měla vzniknout tím, že ČD dle GS nejednaly poctivě, když oproti údajnému důvodnému očekávání GS  neprodloužily dobu, ve které měla společnost GS provést revitalizaci pražského hlavního nádraží. Tohoto nároku se společnost GS domáhala přes to, že sama neplnila své smluvní povinnosti a byla v prodlení s revitalizací hlavního nádraží. ČD přitom dlouhodobě upozorňovaly GS, že pokud nebude plnit své povinnosti, dojde k ukončení nájmu, což se také stalo.

Dnešní rozhodnutí soudu potvrdilo, že ČD s SŽDC jednaly poctivě a otevřeně, a nejsou proto povinny GS cokoliv hradit. Jedná se o třetí ze čtyř sporů se společností GS, ve kterém žalovaní uspěli.