Milochov - ohrozenie výdatnosti studní ako dôsledok razenia tunela

13.8.2019 21:00Zdroj: ŽSR - vyjadrenie pre média

Piateho augusta tohto roka sme dostali informáciu o úbytku vody v studni prislúchajúcej k rodinnému domu č. 37 v Milochove. O tejto skutočnosti bol ihneď informovaný zhotoviteľ stavby so žiadosťou o preverenie skutkovej podstaty a o vyrozumenie Železníc Slovenskej republiky ako investora stavby.

Pokračovanie nájdete na tejto stránke.