Dopravní opatření ČD k Barum Rally a Vizovickému Trnkobraní

13.8.2019 7:00Zdroj: České dráhy - tisková informace

V tomto týdnu proběhnou ve Zlínském kraji dvě významné akce - Barum Czech Rally Zlín a Vizovické Trnkobraní. V pátek 16. 8. dojde k souběhu obou akcí s vlivem na železniční dopravu. V okolí železniční stanice Zlín střed proběhne noční rychlostní zkouška, která omezí provoz vlaků:

  • Osobní vlaky budou od 16:00 hod. nahrazeny autobusy náhradní autobusové dopravy (dále jen NAD) v úseku Zlín-Malenovice – Vizovice a zpět. Ve stanici Zlín-Malenovice bude přestup mezi vlaky a autobusy NAD.
  • Do stanice Zlín střed je možné pokračovat vlakem pouze v případě, že cestující budou sledovat rychlostní zkoušku (ze stanice Zlín střed nelze nikam pokračovat).
  • Autobusy NAD pojedou dle výlukového jízdního řádu, viz příloha. Vlaky, které jsou nahrazeny autobusy NAD jsou označeny červeně.
  • Z důvodu uzavření přístupové cesty na vlakové nádraží Zlín střed bude zastávka autobusů NAD za stanici Zlín střed mimořádně na zastávce MHD Náměstí Práce.
  • Z důvodu omezení provozu ve městě bude zastávka NAD Dlouhá umístěna mimořádně na zastávce MHD Bratří Jaroňků.
  • Vlak R 897 Zlínský expres bude nahrazen autobusem NAD v celém úseku Otrokovice – Zlín střed na zastávku MHD Náměstí Práce. Přípojný spoj do Vizovic odjede také z této zastávky.
  • Po ukončení rychlostní zkoušky pojedou mimořádné vlaky v úseku Zlín střed – Otrokovice (odj. v 00:25 hod.) a Zlín střed – Vizovice (odj. v 01:10 hod.). Tyto vlaky jsou ve výlukovém jízdním řádu označeny modře.

Pro návštěvníky festivalu Trnkobraní proto v pátek 16. 8. 2019 zavedou České dráhy na objednávku organizátora festivalu zvláštní vlaky v úseku Zlín-Dlouhá – Vizovice. Tyto zvláštní vlaky jedou dle zvláštního jízdního řádu, který naleznete v příloze. Ve vlacích není prováděno přepravní odbavení cestujících.

Upozorňujeme cestující, že autobusy NAD Zlín-Malenovice – Vizovice a zpět, které jedou za pravidelné vlaky, NENAVAZUJÍ na tyto zvláštní vlaky a platí v nich běžný tarif Českých drah.

Již tradičně vypraví České dráhy také zvláštní vlaky, které zajistí odvoz návštěvníků festivalu. Tyto soupravy pojedou o víkendu 17. a 18. 8. 2019 ze stanice Vizovice (odj. ve 2:15 hod.) do stanice Zlín střed. Ve vlacích není prováděno přepravní odbavení cestujících.

Přehled zvláštních vlaků na objednávku pořadatele Vizovického Trnkobraní:

  • v trase Zlín-Dlouhá – Vizovice a zpět dne 16. 8. 2019
  • v trase Vizovice – Zlín střed ve dnech 17. a 18. 8. 2019

V sobotu a neděli (cca do 13 hod.) pak budou tradičně posíleny také pravidelné vlaky.