Minimálne pätinu cestnej dopravy chce Slovensko presunúť na železnicu

12.8.2019 9:00Zdroj: eTREND

Slovensko by malo rozvíjať verejnú dopravu s ohľadom na kvalitu ovzdušia a plynulosť premávky. Zamerať by sa malo aj na dobudovanie kľúčovej cestnej infraštruktúry, zníženie investičného dlhu či podporu nemotorovej dopravy. Vyplýva to z Návrhu vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Materiál je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Celú správu nájdete na tejto stránke.