Začiatok prác na modernizácii úseku trate Poprad – Lučivná je bližšie

10.7.2019 21:00Zdroj: ŽSR - tlačová správa

Modernizácia železničnej trate v úseku Poprad – Lučivná je bližšie k svojmu začiatku. Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) ako orgán druhého stupňa zamietla odvolanie skupiny TIAC s vedúcim členom spoločnosťou TODINI CONSTRUZIONI GENERALI S.p.a. proti vylúčeniu z verejnej súťaže pre nesplnenie podmienok účasti. Rada ÚVO tak potvrdila rozhodnutie ŽSR vylúčiť uchádzača ako správne.

Celú správu nájdete na tejto stránke.