V Karlovej Vsi začali ukladať prvé metre nových koľajníc

7.7.2019 21:00Zdroj: iMHD.sk

Modernizácia električkovej trate v Karlovej Vsi má za sebou druhý týždeň stavebných prác. Hlavné stavebné práce sa momentálne sústreďujú na odstraňovanie starých betónových častí pôvodnej trate (betónové okraje, nástupištia zastávok), starého štrku a zeminy a na prípravu zemnej pláne pre výstavbu novej koľajovej trate, naďalej tak treba počítať so zvýšenou prašnosťou v dotknutých lokalitách.

Celú správu nájdete na tejto stránke.