Výluka v úseku Dúbrava – Senica a Bernolákovo – Bratislava Vajnory

7.7.2019 9:00Zdroj: ŽSR - oznam

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 8. júla 2019, v čase od 7.55 h do 13.30 h, realizovať výlukové práce v úseku Dúbrava – Jablonica – Senica. V rámci tejto výluky v uvedenom medzistaničnom úseku budú zamestnanci ŽSR zabezpečovať pracovisko na trakčnom vedení pre externú firmu. V rámci možností budú tiež odstraňovať porasty zasahujúce do blízkosti živých častí trakčného vedenia.

Celú správu nájdete na tejto stránke.