BID má zmapovanú mobilitu na území Bratislavského a Trnavského kraja

10.6.2019 21:00Zdroj: iMHD.sk

Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava (BID), koordinátor Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, si dala vypracovať analýzu pohybu hlasových SIM kariet v rámci Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja. Zistené údaje použije BID na zatraktívnenie systému integrovanej dopravy v Bratislavskom kraji a tiež aj pre plánované rozšírenie integrovanej dopravy do Trnavského kraja.

Celú správu nájdete na tejto stránke.