Výluka v úseku Vlkanová – Radvaň – Banská Bystrica

9.6.2019 21:00Zdroj: ŽSR - oznam

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú 10. júna v čase od 8:50 hod. do 12.15 hod. realizovať výlukové práce v úseku Vlkanová – Radvaň – Banská Bystrica. V rámci výlukových prác budú odstránené defektoskopické závady. Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 15,970 (SP 1147) a 16,516 (SP 1148) sa vylúči zo závislosti.

Celú správu nájdete na tejto stránke.