Výluka v úseku Čadca – Krásno nad Kysucou

13.5.2019 21:00Zdroj: ŽSR - oznam

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú 14. mája – 14. júna 2019 prebiehať výluka v úseku Čadca – Krásno nad Kysucou. V rámci tejto výluky bude prebiehať oprava izolácie mosta v km 276,331 spojená s opravou koľajového lôžka koľaje. Opravy izolácie mosta budú pozostávať z vykopania štrkového lôžka na mostnom objekte v dĺžke 15 m, zriadenia pažiacej steny z betónových podvalov medzi  koľajami, jej zaistení, očistení nosnej dosky, opravy prasklín a rozrušeného betónu, opravy parapetov mosta, dilatačných škár na nosných doskách, vložení nových odvodňovacích rur, položení geotextílie a izolačnej fólie, položení izolácie na celý mostný objekt, zasypanie novej izolácie, demontáže pažiacej steny z betónových podvalov medzi koľajami, predštrkovanie výkopu koľajovým štrkom, rozhrnutie a úprava, zhutnenie.

Celú správu nájdete na tejto stránke.

Poznámka redakcie VLAKY.NET:

Ten začiatok správy je naozaj očarujúci ...