Mesto Trnava vyhlásilo súťaž na poskytovateľa služieb MHD

15.4.2019 17:00Zdroj: iMHD.sk

Mesto Trnava vyhlásilo ako ďalšie slovenské mesto verejné obstarávanie na zabezpečenie služieb mestskej autobusovej dopravy, keďže zmluva so súčasným dopravcom Arriva Trnava končí na konci roka 2019. Víťazný uchádzač by mal zabezpečovať mestskú dopravu v Trnave od 1. januára 2020 do 31. decembra 2030, pričom v rámci opcie môže uzatvoriť zmluvu aj s obcou Biely Kostol. Uchádzači môžu svoje ponuky predkladať do 2. júna 2019.

Celú správu nájdete na tejto stránke.