Patrik Horný mieri do predstavenstva ČD

14.3.2019 17:00Zdroj: ZSSK - tlačová informácia

Vo vzťahu k zmenám vo vedení ZSSK, ktoré sú popísané tu: https://zdopravy.cz/cesko-slovenske-drahy-finance-cd-ma-na-starosti-manazer-ze-zssk-25208/, Vám posielam vyjadrenie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa ZSSK Filipa Hlubockého:

„Na jednej strane mi je ľúto, že Patrik odchádza do Českých dráh, no na druhej strane ho chápem, je to profesionálna výzva a navyše v Prahe dlhodobo žije a má tam svoju rodinu. Som rád, že sme spolu mohli pracovať a že sme spolu dostali ZSSK do stavu vyrovnaného hospodárenia, naštartovali kontinuálny rast platiacich cestujúcich, dokázali udržateľnosť IC vlakov v komerčnom režime a pripravujeme slovenskú osobnú koľajovú dopravu pre budúcnosť 51 novými vlakmi v hodnote 276 miliónov eur pre Žilinu, Zvolen a Tatry i bezprecedentnými investíciami do opráv a údržby. Patrikovi Hornému želám v Českej republike veľa šťastia. On i Michal Vereš, ktorý ho v predstavenstve ČD čaká, sú dôkazom, že vedenie ZSSK v roku 2016 bolo zostavené mimoriadne kompetentne.“

A tiež vyjadrenie Patrika Horného, podpredsedu predstavenstva a riaditeľa úseku ekonomiky a informačného manažmentu ZSSK:

„Misiu v ZSSK odovzdám svojmu nástupcovi v rastovej krivke. Po roku 2016 sme dlho žali trpké ovocie zanedbaných investícií. Dnes má ZSSK vyššie vlastné imanie, vyrovnané hospodárenie, najazdí viac kilometrov s tým istým vozidlovým parkom a rovnakým počtom zamestnancov a pri minimálnom raste dotácie a dlhu. Do nových vlakov, rekonštrukcií, údržby a opráv investujeme stále viac peňazí. Všetkým v ZSSK ďakujem za podporu a efektívnu spoluprácu, bez nich by sa nám v predstavenstve nepodarilo dostať národného dopravcu na správnu koľaj. Na prácu v Českých dráhach sa veľmi teším.“