Železničná stanica Kežmarok sa bude rekonštruovať

14.3.2019 21:00Zdroj: ŽSR - vyjadrenie pre média

Dobrý deň, už niekoľko rokov sa hovorí o prípadnej oprave železničnej stanice v Kežmarku a jej priľahlého okolia. V tejto súvislosti by som vás požiadal o odpovede na niekoľko otázok: Majú v pláne do roku 2020 investovať finančné prostriedky do ŽST Kežmarok a jej nevyhovujúceho okolia – park, parkovisko, chodník a schody pre peších? Neuvažujú ŽSR o dohode s mestom, príp. s inou inštitúciou tak, aby došlo v čo najkratšom čase ku zlepšeniu situácie stanice a okolia? Majú ŽSR aspoň vo výhľade plán elektrifikovať trasu Poprad – Tatry – Kežmarok – Plaveč možno v nadväznosti na spojenie s Poľskom? Aké práce uskutočnili ŽSR v posledných dvoch rokoch na objekte ŽSR Kežmarok a v jej okolí?

Odpoveď na túto aj ďalšie otázky nájdete na tejto stránke.