Výluka v úseku Jablonica – Senica

13.3.2019 21:00Zdroj: ŽSR - oznam

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 14. marca 2019, v čase od 7.55 h do 13.40 h, realizovať výlukové práce v úseku Jablonica – Senica. V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje z dôvodu odstránenia chýb zistených meracím vlakom a strojný výrub porastu zasahujúceho do prechodového prierezu.

Celú správu nájdete na tejto stránke.