Neobsluhované zastávky košickej MHD v prípade nezjazdnosti ciest

10.2.2019 21:00Zdroj: iMHD.sk

Z dôvodu zhoršenej zjazdnosti komunikácií a s tým súvisiacimi komplikáciami a rozjazdom autobusov do svahu v zimnom období budú v prípade potreby nasledovné zastávky dočasne zrušené a neobsluhované: ...

Pokračovanie nájdete na tejto stránke.