Zastávka Popradské Pleso

10.2.2019 9:00Zdroj: ŽSR - vyjadrenie pre média

Dobrý deň, kvôli viacerým podnetom čitateľov by som sa chcela spýtať na riešenie stavu zástavky Popradské Pleso. Na stránke ŽSR sa táto otázka rozoberala už v roku 2017. Hoci bola zástavka zapísaná do zoznamu kultúrnych pamiatok, podľa aktuálnych fotografií je v zlom stave. Preto by som sa Vás rada spýtala, či Železnice Slovenskej republiky stále plánujú rekonštrukciu spomínanej stavby a v prípade, že áno, v akom časovom horizonte?

Odpoveď nájdete na tejto stránke.