Zatekanie v žst. Žilina

9.2.2019 17:00Zdroj: ŽSR - vyjadrenie pre média

Dobrý deň, pán Lukáč, chcel by som vás požiadať o informácie k budove železničnej stanice v Žiline, nakoľko nás čitateľ upozornil na zatekanie, opadávanie omietky a otvorené elektrické rozvody:
- vykonáva ŽSR priebežné opravy urgentných stavov?
- plánuje v tomto roku ŽSR investovať do opráv týchto stavov/iných úprav ešte pred plánovanou celkovou modernizáciou?
- prípadne iné informácie.

Odpoveď nájdete na tejto stránke.