Rekonštrukcia priecestí v žst. Martin

7.12.2018 13:00Zdroj: ŽSR - vyjadrenie pre média

Dobrý deň, vďaka za tlačovú správu, no tá je už staršieho dáta, takže som očakával novšie informácie – čo sa už k dnešnému dňu urobilo a čo sa ešte urobí do konca roka - ak budú vhodné poveternostné podmienky. Navyše, nič sa nepíše o dvoch žel. priecestiach  na Ul. A. Bernoláka - Robotníckej, a na Ul. Čs. armády (t.j. južne a severne od žel. stanice Martin).

Pokračovanie nájdete na tejto stránke.