Dohoda o spolupráci ŽSR s mestom Detva

6.12.2018 13:00Zdroj: ŽSR - aktualita

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako správca infraštruktúry v minulosti uzavreli priestory čakárne na železničnej zastávke Detva z dôvodu ukončenia predaja cestovných lístkov a z dôvodu zabránenia vandalizmu v "nestrážených" priestoroch. ŽSR uzavreli v novembri tohto roku s mestom Detva dohodu o spolupráci. Z nej vyplýva, že mesto zabezpečí základnú starostlivosť o priestory stanice - teda jej otváranie, upratovanie či dohľad MsP. ŽSR sa zaviazali zabezpečiť na svoje náklady vykurovanie a dodávku elektriny.

Celú správu nájdete na tejto stránke.