Štúdia realizovateľnosti projektu Dunajbus

5.12.2018 21:00Zdroj: iMHD.sk

Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji - Pro Danubia pripravuje projekt pravidelnej osobnej lodnej dopravy medzi Devínom, Bratislavou a Vojkou nad Dunajom. Pravidelná miestna osobná lodná doprava po Dunaji by mohla zabezpečiť komfortnú a rýchlu dopravu, odľahčiť preplnené cesty a podporiť rozvoj cestovného ruchu prepojením cyklotrás na oboch brehoch Dunaja.

Celú správu nájdete na tejto stránke.