Kolaudácia stavieb ŽSR v Trenčíne

11.10.2018 17:00Zdroj: ŽSR - vyjadrenie pre média

Dobrý deň, chceli by sme vás poprosiť o vyjadrenie ku kolaudácii stavieb súvisiacich s modernizáciou železničnej trate - mesto Trenčín sa ohradzuje voči vašim vyjadreniam, že ste urobili všetky potrebné kroky, aby objekty požadované zo strany tretích strán boli odovzdané v čo najkratšom čase. Argumentuje, že napríklad ešte v lete vás upozornili na niekoľko desiatok nedostatkov nezlučiteľných s funkčnosťou objektov, preto ich nebolo možné skolaudovať, k  čomu nám mesto ukázalo aj dokumentáciu. Evidujete teda zo strany mesta Trenčín spomínané upozornenia a komunikáciu? Ak áno, nepovažujete svoje predchádzajúce vyjadrenia za zavádzajúce až nepravdivé?  

Pokračovanie nájdete na tejto stránke.