Obnova sôch pred žst. Banská Bystrica

11.10.2018 13:00Zdroj: ŽSR - vyjadrenie pre média

Dnes sme si nafotili, že obnova sôch pred železničnou stanicou v Banskej Bystrici sa už rozbehla naplno. Ak vás môžem poprosiť o informáciu čo všetko sa ide v rámci reštaurovania robiť, kedy by práce mali byť ukončené, či celú obnovu financuje ŽSR a v akej výške. Dopredu veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď nájdete na tejto stránke.