ČD se ohrazují vůči výroku E. Šípa v E15.cz

16.4.2018 19:00Zdroj: České dráhy - tisková informace

Společnost České dráhy, a.s., se ohrazuje proti tvrzení publikovanému na E15.cz dne 13. 4. 2018 v rozhovoru s názvem: "Šíp: FlixBus vrací Jančurovi strategii nízkých cen, může je uplatňovat dlouhé měsíce".

Emanuel Šíp, předseda dopravního výboru Hospodářské komory, reagoval na dotaz „Do jaké míry je soud běžným vyústěním sporu na českém dopravním trhu?“následujícím způsobem: „Stává se to. Byly tu takové spory, nedávno dal soud za pravdu železniční společnosti Leo Express za to, že České dráhy uplatňovaly predátorské a podnákladové ceny. Takže v tomto případě si myslím, že jde jen o opakování známého vzorce.“

Jak již společnost České dráhy, a.s., uvedla po vynesení předmětného rozsudku, není pravdou, že by soud jakkoliv ve věci meritorně rozhodl a konstatoval jakékoliv porušení na straně společnosti České dráhy, a.s. Vrchní soud v Praze zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně. Rozhodnutí však nebylo zrušeno proto, že by Městský soud špatně rozhodl v meritu věci, rozhodnutí bylo zrušeno z procesních důvodů, kdy odvolací soud konstatoval, že soud prvního stupně nedostatečně provedl dokazování. Věc se tedy bude vracet zpět k Městskému soudu, který bude muset po provedení dokazování znovu rozhodnout, přičemž závěr odvolacího soudu o zrušení rozhodnutí nikterak nepředjímá nové rozhodnutí Městského soudu. České dráhy trvají na tom, že vždy postupovaly v souladu s právem a protiprávního jednání se nedopustily.