Detská železnica privíta vaše 2 percentá z daní

13.3.2018 17:00Zdroj: OZ Detská železnica Košice - tlačové oznámenie

Košickú detskú historickú železnicu môžete aj v tomto roku podporiť vašimi 2%, prípadne 3% z vašich daní. Je to jednoduché. Stačí, ak k vášmu daňovému priznaniu priložíte vyplnený

Formulár na darovanie 2% (3%) v prospech občianskeho združenia Detská železnica Košice, IČO: 422 411 89, Aténska 15, 040 13 Košice nájdete v prílohe.

Postup pre zamestnancov:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Voľný cestovný lístok

Každý, kto nám pošle naskenované, prípadne okopírované tlačivo s pečiatkou príslušného daňového úradu, dostane od nás voľný cestovný lístok na sezónu 2018.

Tlačivá zasielajte na kezeleznica@gmail.com alebo na adresu Detská železnica Košice, o.z., Aténska 15, 040 13 Košice najneskôr do 31. marca, ak ste zamestnanec až do 30. apríla 2018.