Detská železnica privíta vaše 2 percentá z daní

Krátke dopravné správy

Publikované: 13.3.2018 17:00
Zdroj: OZ Detská železnica Košice - tlačové oznámenie

Košickú detskú historickú železnicu môžete aj v tomto roku podporiť vašimi 2%, prípadne 3% z vašich daní. Je to jednoduché. Stačí, ak k vášmu daňovému priznaniu priložíte vyplnený

Formulár na darovanie 2% (3%) v prospech občianskeho združenia Detská železnica Košice, IČO: 422 411 89, Aténska 15, 040 13 Košice nájdete v prílohe.

Postup pre zamestnancov:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Voľný cestovný lístok

Každý, kto nám pošle naskenované, prípadne okopírované tlačivo s pečiatkou príslušného daňového úradu, dostane od nás voľný cestovný lístok na sezónu 2018.

Tlačivá zasielajte na kezeleznica@gmail.com alebo na adresu Detská železnica Košice, o.z., Aténska 15, 040 13 Košice najneskôr do 31. marca, ak ste zamestnanec až do 30. apríla 2018.Prehľad krátkych dopravných správ

Ďalšie krátke dopravné správy »