Výskumný ústav dopravný mapuje prúdy cestujúcich

23.6.2011 9:00Zdroj: Pravda.sk

Využitie kapacity v osobnej železničnej doprave na regionálnych spojoch dosahuje podľa statického modelu takmer 32 %. Optimálna je preprava cestujúcich po koľajniciach na 27 trasách, čo je asi pätina ich celkového počtu, kde je kapacita obsadená na viac ako 40 %. Naopak, menej ako 25-percentné využitie má 28 železničných úsekov tvoriacich necelú štvrtinu siete. Vyplýva to z prvej časti štúdie o verejnej doprave, ktorú vypracoval Výskumný ústav dopravný (VÚD), a.s. v Žiline.

Celú správu nájdete na tejto stránke.