Bratislava plánuje rozšíriť elektirčkovú sieť

Krátke dopravné správy

Publikované: 19.6.2017 17:00
Zdroj: Čas.sk
URL zdroja: https://www.cas.sk/

Bratislavské mestské časti Ružinov a Vajnory by mohla v budúcnosti spájať aj nová električková trať. Na štúdiu uskutočniteľnosti stavby predĺženia električkovej trasy prebieha verejné obstarávanie. Potvrdilo to hlavné mesto a vajnorská samospráva. Električková trať by mala viesť zo Zlatých pieskov k záchytnému parkovisku medzi Vajnorským jazerom a Vajnorským nadjazdom.

Celú správu nájdete na tejto stránke.Prehľad krátkych dopravných správ

Ďalšie krátke dopravné správy »