ŽSR si chcú poistiť majetok za 7 miliónov eur

Krátke dopravné správy

Publikované: 17.2.2017 17:00
Zdroj: SME
URL zdroja: https://ekonomika.sme.sk

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) si chcú poistiť svoj majetok na tri roky za predpokladanú cenu 6,9 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Ide o poistenie pre riziká živelnej udalosti, vandalizmu, odcudzenia, ako aj strojov, strojných zariadení a elektroniky.

Celú správu nájdete na tejto stránke.Prehľad krátkych dopravných správ

Ďalšie krátke dopravné správy »